Payment method Payment Policy

煌城珍寶 提供付款方式有【信用卡】, 說明如下

信用卡付款包含: 

  • American Express
  • Apple Pay
  • Mastercard
  • Visa
  • PayPal

 
所列的全部產品價格均以台幣(NTD)計算,SHIN CRYSTAL 保留最終決定權。